Tvingstrup Vandværk


Selvom Tvingstrup vandværk er fuldautomatisk kigger vores vandværkspasser Jørn ofte til det. For der er selvfølgelig en del installationer, pumper, rør osv. i vandværket, som løbende skal kontrolleres og vedligeholdelse. 


Nedenstående billedeserie er taget i forbindelse med en rensning af sandfilterne.

Her kommer det oppumpede grundvand fra de 3 boringer ned ad "iltningstrappen". Er der drikkevand nok i tanken stopper automatikken for oppumpningen fra boringerne.

 

 

 

 

 


Her er vandværkspasser afløseren Karl Johan igang med filterrensningen. Først lukkes der fra sandfilterets afgangsrør til tanken, derefter ændres vandets pumpningsretningen i sandfilteret, til at blive pumpet op igennem sandfilteret, hvorved okkeren skylles ud og sandet renses herved.


 

 

 Vandværket har 2 x 2 sandfilter. Hver sandfilter er opbygget af 3 sandkornslag med en samlede højde på ca. 1 meter. 
Sandet i sandfilterne skiftes ud ca. hver 30. år.
Som det ses på fotoet kan man kan kun rense et sandfilter for okker ad gangen. De 4 rensninger tager ialt ca. 30 minutter og foretages 1 gang hver 10. dag.

 

 

 Okkeren fra sandfilterne pumpes ud i den "okkersump", som er anlagt udenfor vandværksbygningen. Her bundfældes okkeren og vandet ledes ud i bækken. 
Med års mellemrum graves den bundfælde okker op.

 

 

 

 Fra sandfilter pumpes vandet over i den 50m3 store drikkevandstank, som ligger i "kælderen" under vandværksbygningen. På fotoet kan man se "kældernedgangen" samt de føler, der automatisk starter og stopper vandværkets / boringernes forskellige pumper.

 

 

 

 Automatikken sørge for at drikkevandet pumpes ud til forbrugeren med et tryk på 42 meter vandsøjle. Pumpetrykket skal kunne "løfte" drikkevandet over bakken til forbrugerne på Tremhøjvej.

 

 

 

 

 Her ses vandværkets "udpumpningsmåler". (Det ses på billede at der på dette tidspunkt udpumpes 4,34 m3 vand i timen og siden udpumpningsmåleren blev monteret er der udpumpet 37648 m3 vand ialt). 

 

 

 

 

 Vandværkets har installeret en Data transmitter, der gør det muligt for Formanden, at følge vandforbruget hjemme på sin PC'er. Data transmitteren er ikke mindst et uundværdligt værktøj til at konstatere et evt. vandledningsbrud.    

 

 

 

 

 


Her kigger vi ned i en af de 3 boringer. Den lidt større bolt på den nederste flanges er der, hvor Jørn pejler grundvandspejlet gennem, så vi har et bevismateriale, hvis det store vandforbrug til slagteriet i Egebjerg for betydning for grundvandspejlet her i Tvingstrup.

Comments