Lækagesporing

Ingen kaffe til natteravnene

I nogle tilfælde kan det blive et problem for natteravnene at få vand til kaffen. Det kan skyldes at Tvingstrup Vandværk i øjeblikket er i gang med en kampagne for at få nedbragt det vandspild der er fra vores ledningsnet.

På ethvert vandforsyningsnet er der lidt spild fra utætte samlinger, gamle rør osv. Dette spild skal naturligvis være så lille som muligt, da det koster os penge at producere vandet, og det belaster vores grundvandsresourcer unødigt.

Hvis spildet er over 10% af vores samlede produktion, så bliver vandværket pålagt at betale grønne afgifter af hele vores spild - og så bliver det dyrt for vandværket, og dermed i sidste ende for den enkelte forbruger der får en højere m3 pris.

Et ledningsbrud kan f.eks. blive opdaget ved at en forbruger opdager mærkelige vandpytter selv om det ikke regner, eller ved at kælderen er omdannet til svømmehal. Disse brud indrapporteres til vandværket, og vi får hurtigt identificeret brudet og repareret det.

Men hvis brudet er tilpas lille, eller det f.eks. er lige ved siden af en kloakledning hvor vandet kan forsvinde, så kan det være svært at opdage det. Så er det bedste våben at kigge på byens samlede vandforbrug om natten. Hvis dette gennem længere tid er højere end normalt, er det en identifikation på at noget er galt. Byen er inddelt i en række vandforsyningszoner, og for at finde ud af hvilken zone der er problemer med, går vandværkets bestyrelse rundt og lukker de enkelte zoner af, og ser hvornår forbruget falder til det normale. Derefter hyres et firma, der har specialkompetence til at spore brudet, enten vha. lyttegrej hvor de kan høre hvor vandet "suser" ud, eller ved at tilsætte en ufarlig gas til vandet, hvorved de kan måle hvor gassen trænger ud.

Når vi lukker for vandet, sker det typisk i weekenderne fra kl. 1 om natten (vi skal jo også tidligt op og passe vores arbejde til dagligt). Hvis det bliver nødvendigt at lukke for vandet i dagtimerne, så vil der altid blive informeret om dette i forvejen, med mindre der er tale om alvorlige akutte brud.


Comments