Priser

Takstblad for Tvingstrup Vandværk I/S

 

Tilslutningsafgifter:

 

Parcelhus                                                                                 kr. 21.600,-

Større landbrug eller lign.                                                       kr. 32.400,-

Suppl. Tremhøjvej                                                                   kr. 20.000,-

Suppl. Hundshøjvej                                                                 kr. 17.635,-

 

Fast årlig bidrag                                                                       kr.     600,- 

Pris pr. M3 vand                                                                       kr.        6,-


Rykkergebyr                                                                              kr.   100,- (Momsfri)
Flyttegebyr                                                                                kr.     65,-
Fejlaflæsning eller ekstraordinær aflæsning af vandmåler       kr.   300,- (Momsfri)
Misbrug af vandinstallation, med vandspild som følge            kr.   500,- (Momsfri)
Lukke/genåbningsgebyr + faktiske omkostninger                    kr.   800,-

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere tilslutningsbidrag, svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt kan være muligt, at få refusion af statsafgifter og vandafgifter til vandværket, jf. gældende lovgivning.

Alle takster er excl. Moms og grønne afgifter

 
 
Ċ
Keld Nygaard,
11. jan. 2012 04.10
Comments