Tvingstrup KIF‎ > ‎

Foreningens formål

Formål og organisation
Tvingstrup KIF styres overordnet af en bestyrelse med 5 medlemmer samt 1 suppleant. Bestyrelsens rolle er at sikre, at der fortsat foregår fælles sociale aktiviteter i Tvingstrup. Se desuden vedlagte vedtægter for mere information. Som udgangspunkt arbejder bestyrelsen for at holde fast i 4 allerede
eksisterende aktiviteter i byen.

- Sommerfest i den tredje weekend i august
- Sankt Hans. 
- Juletræsfest d. 1. søndag i advent. 
- Aktiviteter i Idrætsafdelingen, herunder fodbold og petanque

Alle medlemmer af i Tvingstrup KIF har mulighed for at starte yderligere aktiviteter op, alt efter egen interesse og lyst. Man skal blot kontakte et bestyrelsesmedlem, som præsenterer forslaget
for den øvrige bestyrelse. Man skal være medlem for at arrangere aktiviteter i Tvingstrup KIF regi, men ikke for at deltage. Bestyrelsen godkender og koordinerer evt. aktiviteter, så man ikke får startet de samme aktiviteter op flere steder i byen. Bestyrelsen kan derudover være behjælpelig med økonomisk støtte samt være behjælpelig med information på byens hjemmeside, infostander etc.

Når en aktivitet er godkendt af bestyrelsen startes der et udvalg op, som kan varetage afholdelsen og koordineringen af aktiviteten. Bestyrelsen er således ikke involveret i den praktiske del.
Den person/gruppe, som ønsker at starte en aktivitet op, står selv for det. Hvert udvalg udpeger en koordinator, som også står for kommunikationen og koordinering med bestyrelsen. Alle, der ønsker at medvirke til afholdelsen af en aktivitet, kan kontakte koordinatoren for udvalget, så alle har mulighed for at bidrage til afholdelsen af en aktivitet.

Til mindre arrangementer vil klubhuset på sportspladsen kunne benyttes i det omfang, der er plads i forhold til de eksisterende idrætsaktiviteter.

Kommunikation
Der uddeles ved indsamling af kontingent i marts/april måned hvert år en kalender med de på det tidspunkt kendte aktiviteter i Tvingstrup KIF.

Aktiviteter, der planlægges efter uddelingen vil blive annonceret på www.tvingstrup.com og på infostanderen i krydset ved Serridslevvej/Tremhøjvej. Hvis arrangørerne af de enkelte aktiviteter
finder det nødvendigt, husstandsomdeles informationsmateriale. Større aktiviteter samt andre aktiviteter, hvor arrangørerne ønsker det, annonceres desuden i Østbirk Avis.

Kontingent
Kontingentet for 2013 er fastsat til 100 kr. pr. husstand. Et husstandsmedlemsskab giver 1 stemme på generalforsamlinger. Kontingentet dækker medlemskab for alle personer i husstanden.
Der vil blive opkrævet særskilt kontingent for visse aktiviteter, såsom fodbold og petanque.
Comments