Tvingstrup KIF

Tvingstrup Kultur og Idrætsforening er en sammenlægning af Tvingstrup Borgerforening, Tvingstrup Idrætsforening og Tvingstrup Fællesforening.

Aktiviteterne fra de tre nu nedlagte foreninger fortsætter i den nye forening, men opgaverne varetages nu af én bestyrelse samt en række udvalg. Ideen er, at det skal blive mere simpelt at starte noget op og organisere fælles arrangementer, så flere frivillige får lyst til at bidrage.

Bestyrelsen sørger for den overordnede drift af foreningen herunder den overordnede økonomi og de frivillige står for den daglige drift i udvalgene samt for at afholde eventuelle arrangementer og ordne praktiske detaljer.

Økonomien i de enkelte udvalg styres af medlemmerne i udvalget, men med reference til foreningens bestyrelse. Bestyrelsen kan stille krav om ideoplæg og budget, hvis der søges penge til udvalgets aktiviteter fra fælleskassen.