Nyheder‎ > ‎

Oplæg til ny struktur for foreningsarbejdet i Tvingstrup

indsendt 18. maj 2011 08.06 af Morten Ditlevsen
Her følger et oplæg til en ny struktur for foreningsarbejdet i Tvingstrup. Bestyrelserne i Tvingstrups foreninger er inviteret til at drøfte oplægget mandag d. 6. juni kl. 19.

I efteråret rettede Tvingstrup Idrætsforening henvendelse til Tvingstrup Borgerforening med henblik på at drøfte en eventuel sammenlægning af foreningerne.

Efter et møde hvor flere af bestyrelsernes medlemmer deltog, blev man enige om at det mest hensigtsmæssige ville være at se på en generel omstrukturering af foreningslivet i Tvingstrup.

Formålet skulle være, at bringe ”foreningslivet” up to date. Udviklingen i en landsby af Tvingstrups størrelse (ca. 600) har giver mange flere unge familier med beskæftigelse i de nærliggende store byer(Århus, Horsens m.fl). Det vil sige at kravene er anderledes end da man stiftede Idrætsforeningen i xxxx og Borgerforeningen i 1966.

Så ønsket er en proces, der kan føre til en struktur, der gør det attraktivt at engagere sig i fælles aktiviteter i
landsbyen.

Tvingstrup har tradition for et rigt foreningsliv set i forhold til byen størrelse. Der er en Idrætsforening, en
Borgerforening, et forsamlingshus fra 1913, en ”fællesforening” der står for at arrangere den årlige byfest,sct.hans-og julefest og et privat vandværk, der også har behov for bestyrelsesmedlemmer. Der er desuden en fællesspisningsgruppe, der består af børnefamilier.

Der har tidligere tillige været et børneteater og en brugsforening .

Når antallet af foreninger skrumper ,skyldes det primært at det er blevet vanskeligere at få medlemmer til bestyrelserne bl.a fordi landsbyen udvikler sig i retning af en ”soveby”, hvor specielt de unge beboere tager ud af landsbyen for at arbejde og vender hjem sidst på dagen. Et andet forhold som gør sig gældende er måske også de traditionelle aktiviteter, som ikke altid kan tiltrække de unge beboere, som der bliver flere og flere af.

Det er derfor opfattelsen i bestyrelserne i de to foreninger, at der er behov for en omstrukturering af foreningslivet, så det kan tilpasses den yngre befolkningsgruppe og samtidig stadig være til glæde for de ældre borgere.

For at sikre et godt og stabilt udbytte af arbejdet med omstrukturering skal det formentlig forudgås af en form for
analyse af ønsker og behov. Desuden mener vi at der er behov for ekstern hjælp til at styre og facilitere processen frem mod en ny struktur.

Den nye struktur skal være med til at sikre:


At der sikres et konstruktivt samarbejde mellem byens foreninger – som måske skal blive til færre

At det bliver lettere at rekruttere bestyrelsesmedlemmer

At bestyrelsesarbejdet bliver lettere

At bestyrelsesmedlemmer kan varetage opgaver, som de har en interessere i

At der tilbydes relevante og efterspurgte aktiviteter gennem foreningerne.
Comments