Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling i Tvingstrup Vandværk

indsendt 14. mar. 2017 13.19 af Morten Bek Ditlevsen

Tvingstrup Vandværk

Ordinær generalforsamling

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.30

i Tvingstrup Forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Det reviderede regnskab og budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelt.

Bestyrelsen.

www.tvingstrup.com
Comments