Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling i Tvingstrup KIF

indsendt 15. apr. 2013 13.02 af Susanne Welk
Kom til ordinær generalforsamling torsdag d. 18. april kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Revideret regnskab og evt. budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Foreningen er efterfølgende vært ved kaffe/the og kagebord

Vel mødt!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Comments