Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling i Støtteforeningen for den private børnehave i Tvingstrup

indsendt 4. mar. 2014 12.42 af Morten Bek Ditlevsen

Indkaldelse til generalforsamling


Støtteforeningen for den private børnehave i Tvingstrup afholder generalforsamling

Onsdag d. 26 marts 2014. kl. 18-19 i landsbybørnehaven


Dagsorden
 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er:
  • Næstformand  Jens Bagge (ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Patricia Olsen (ønsker ikke genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem  Dorthe Christoffersen (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af 2 suppleanter.
  • På valg er:
  •  Claus Andersen (ønsker ikke genvalg)
  •  Camilla Nygaard (ønsker ikke genvalg)
 • Valg af revisor.
  • Steen Thaysen- ønsker ikke genvalg
 • Eventuelt.


Alle medlemmer af støtteforeningen har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Et medlemskab forudsætter at der er indbetalt kontingentet for 2013

Der vil blive serveret kaffe og te

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d.12 marts, forslag kan sendes til trinefrandsen@gmail.com. 

Tilmelding kan ske på støtteforeningens mail: tvingstrup.landsbyboernehave@gmail.com eller hos Michelle på tlf 22169076 gerne sms. Frist for tilmelding er d. 23. marts.

Comments