Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling i Støtteforeningen for den private børnehave

indsendt 25. feb. 2015 12.59 af Morten Bek Ditlevsen

Indkaldelse til generalforsamling


Støtteforeningen for den private børnehave i Tvingstrup afholder generalforsamling

Onsdag d. 25 marts 2015 kl. 18-19 i landsbybørnehaven


Dagsorden

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning
 • Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • På valg er:
  • Formand Trine Frandsen (modtager genvalg)
  • Kassere Michelle Sørensen (modtager genvalg)
 • Valg af 2 suppleanter.
  • På valg er:
  • Patricia Olsen (modtager ikke genvalg)
  • Merethe Bagge (modtager genvalg)
 • Valg af revisor.
  • Keld Nygaard – (modtager ikke genvalg)
 • Eventuelt.


Alle medlemmer af støtteforeningen har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Et medlemskab forudsætter at der er indbetalt kontingentet for 2014

Der vil blive serveret kaffe og te


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d.11 marts, forslag kan sendes til trinefrandsen@gmail.com. 


Tilmelding kan ske på støtteforeningens mail: tvingstrup.landsbyboernehave@gmail.com eller hos Michelle på tlf 22169076 gerne sms. Frist for tilmelding er d. 20. marts.

Comments