Nyheder‎ > ‎

Generalforsamling

indsendt 15. feb. 2011 17.32 af Morten Ditlevsen

Tvingstrup Borgerforening


Der indkaldes til

Generalforsamling Torsdag 3. marts 2011 i Tvingstrup Forsamlingshus


Kl. 18.00 Fællesspisning Sild og 2 stk. smørrebrød. Kaffe og småkager kr. 50.
Kl.19.00  Ekstraordinær generalforsamling i Tvingstrup Idrætsforening(se annonce)
Kl.19.30 Generalforsamling Tvingstrup Borgerforening

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag

Ingen
  1. Budget og fastlæggelse af kontingent
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  3. Valg af suppleanter
  4. Valg af revisor og revisorsuppleant
  5. Evt.


Tilmelding til spisning senest mandag 28. februar 2011
til Lone på tlf. 86177822 eller Hanne 86214822
Se desuden www.tvingstrup.com
ą
Plakat.png
(196k)
Morten Ditlevsen,
15. feb. 2011 17.39
Comments