Nyheder‎ > ‎

Alle vandmålere skiftet, forbrugsdisplay

indsendt 25. sep. 2015 11.05 af Keld Nygaard
Alle der får leveret vand fra Tvingstrup Vandværk fået skiftet deres vandmålere.
Det nye system har bevist sin værdi ved at finde en lækage hos en forbruger som havde et alvorlig hul på sit ledningsnet, og på kort tid mistede adskillige hundrede m3 vand. Den blev fundet da vi afprøvede om alle målere sendte som de skulle.
En lækage som denne kan, hvis den ikke bliver opdaget med det samme, nemt komme til at koste kr. 20-30.000, i vand og spildevandsafgift. Det er den enkelte grundejers ansvar at opdage fejl på sit ledningsnet, og ikke Tvingstrup Vandværks ansvar.
Til at opdage eventuelle utætheder, kan Kamstrup´s ”Ensemple Forbrugsdisplay” være en god hjælp. Vi samler op på dem der har udvist interesse for displayet nu. Hvis du er interesseret, og ikke tiligere har henvendt dig, kan du rette henvendelse på vand@tvingstrup.com,  eller Peter på 4052 7016 eller 7566 7016, tilmelding skal ske senest 1/10.

Tvingstrup Vandværk har indtil 30/6 haft Energi Midt til at udsende opgørelse og opkrævning af betaling af forbrugt vand. Energi Midt har overdraget dette til et firma der hedder Elbek og Vejrup. De har Midt Regnskab v. Marie Nervø Sørensen til vores stå for vores forbrugsafregning. Hvis der opstår tvivlsspørgsmål kan Marie kontaktes enten på tlf. 4026 6893 eller mail: marie@midtregnskab.dk

Fra Vandværkets vil vi gerne takke den for den hjælp og opbakning der har været udvist ved udskiftningen af vores forbrugsmålere. Det gør det hele lidt nemmere når vi bliver mødt af glade og hjælpsomme forbrugere.
Comments