Fællesspisning

Gitte og Kim fra Bakkevænget 25 tog i foråret 2010 initiativ til at afholde fællesspisning for hele Tvingstrup.

Fællesspisning afholdes første torsdag i hver måned i Tvingstrup Forsamlingshus.

Initiativet har oprettet en facebook-gruppe - her kan man tilmelde sig de enkelte arrangementer - og skrive sammen med de andre deltagere:


Her er ordlyden fra invitationen:


Alle byens borgere er nu velkomne til fællesspisning den første torsdag i hver måned.

Der gøres opmærksom på at tilmelding er SENEST mandagen inden - evt. på facebook (søg efter 'tvingstrup fællesspisning') - eller pr. mail på faellesspisning@hotmail.com

Ved tilmelding skal vi bruge navne og hvor mange voksne / børn der kommer samt telefonnummer og selvfølgelig er tilmelding bindende af hensyn til økonomien.
 
Pris for voksne er pt. fastsat til 30 kr og børn 10 kr. Der kan ligeledes købes øl, vand og vin til gode priser.
 
Vi undlader ikke og gøre opmærksom på, at der er meget larm, da det er på børnenes præmisser, samt at tanken med fællesspisning som arrangementet antyder, er det sociale hvad der deraf følger af madlavning, oprydning etc... Vi hjælpes ad...
 
Hvis man ønsker og hjælpe til ved madlavning så meld det ud i god tid inden næste arrangement. 
Tlf Kim 29705733 Gitte 61403004 så koordinerer vi videre...
 
Naturligvis er arrangementet RØGFRIT
 
 
I bydes alle velkommen og på gensyn.
 
På fællesspisnings vegne...
 
Kim og Gitte Christensen
Bakkevænget 25
TvingstrupComments