Borgerforeningen‎ > ‎

Bestyrelse

Formand  

Annelise Kristensen 
Bakkevænget 12, Tvingstrup
8700 Horsens
Tlf.: 75 66 70 46 / 50 57 02 98 

Næstformand

Kim Christensen
Bakkevænget 25, Tvingstrup
8700 Horsens
Tlf.: 29 70 57 33

Kasserer

Lone Mikkelsen 
Vestervænget 9, Tvingstrup
8700 Horsens 
Tlf. 86 17 79 22 / 20 31 20 65 

Sekretær

Niels Lykkegaard Olsen
Vestervænget 39, Tvingstrup
8700 Horsens
Tlf. 75 61 89 17 
E-mail: no@horshs.dk

Hjemmesideansvarlig

Morten Bek Ditlevsen
Vestervænget 2, Tvingstrup
8700 Horsens 
Tlf. 60 60 20 42 

Suppleant 

Gitte Sørensen
Bakkevænget 25, Tvingstrup 
8700 Horsens 
Tlf.: 61 40 30 04
E-mail: gittesorensen@hotmail.com
Comments