Vildtbanestien i Tvingstrup

Vildtbanestenen i Tvingstrup

v/ Thøger Jeppesen


På hjørnet, hvor Bleldvej gafler fra Serridslevvej i den nordlige ende af Tvingstrup står en spændende sten med flere gamle indhuggede indskrifter. Øverst er der indhugget en kongekrone, nedenunder står der C6, derunder S D, derunder Ano og endelig 1743. Det er desværre den side af stenen, der vender ind mod hækken

Hvad betyder alt det?

Den Kongelige Vildtbane omkring Skanderborg Slot var kongens helt private jagtområde og eksisterede som sådant i et par hundrede år, fra Frederik den Andens tid (1559-1588) til 1767, da det meste af krongodset efterhånden bort-solgtes. 

C6 er Kong Christian den Sjettes monogram, S D står for Skanderborg Distrikt, Anno 1743 er årstallet for opstillingen. Vildtbanen blev markeret ved alle veje, der førte ind i området, af vildtbanepæle, først af træ, der rådnede, senere af sten. På kongens vildtbane måtte ingen gå på jagt, man måtte end ikke færdes med sin bøsse, og alle hunde skulle “lemmes” d.v.s have halvdelen af det ene forben hugget af, så de ikke kunne jage vildtet.

Da vildtbanen blev nedlagt ca 50 år efter opsætningen af stenen, er stenen blevet genbrugt som vejvisersten og flyttet til Tvingstrup; på den ene side blev indhugget AAR HUUS VÆI og på den anden SKAN DER BORG VÆI. Den stod indtil omfartsvejen ændrede vejforløbet, dèr hvor vejen inde fra Tvingstrup mundede ud i den nuværende Gl. Aarhusvej; man kørte lige over i vejen til Ørridslev (Grønnedalen), hvor Aarhusvej fulgtes med Ørridslevvejen hen til Grønnedalen 2. Vejen mod Ørridslev fører jo op igennem skoven vest for Hovedgård by til Ustrup, Hylke, Båstrup, Ringkloster, Skårup til Skanderborg øst. 

Efter anlæggelsen af omfartsvejen blev stenen flyttet til sin nuværende placering af Vejle Amt.

Der er en tvillingesten helt mage til Tvingstrup-stenen inde i nærheden af Horsens på den blinde stump af Gl. Aarhusvej, nær det sted hvor Nordre Strandvej går fra hen til Hansted Strandgårdene. 

Her var begyndelsen til Hads Herreds vej, udfaldsvejen østpå fra Horsens, før der blev bygget en bro ved Stensballesund. Den oprindelige indskrift som vildtbanesten er omtrent helt borthugget og erstattet af en meget senere indskrift: LIT HER FRA PAA HØY RE HAND  HAS HER RET VÆI (opmalingen har dog ændret y’et i høyre til et j). På siderne står der AAR HUUS VÆI og SKAN DER BORG VÆI.

Vejviseren mod Århusvej er umiddelbart forståelig, men hvorfor står der Skanderborgvej på det her sted tilsyneladende langt fra Skanderborgvej?.

Det forholder sig sådan: Når man kom fra Horsens måtte man i helt gamle dage forcere Hansted Å ved Hammersholm i et vadested over åen. Senere kom der her en bro over åen. Herfra førte vejen op ad Gammel Århusvej , hvor vejen delte sig ved toppen af bakken, overfor hvor Hads Herredsvej gik fra. 

Skanderborgvej fulgte fra dette ”knudepunkt” bakkekammen til Hansted by. Det var begrundet i, at engene var så bløde, at de ikke kunne bære den tids simple hjulspor, hvis man troede, man fra Hammersholm kunne køre ligeud som i dag.

Da de to helt ens sten endnu fungerede som vildtbanesten, før de blev degraderede til vejvisersten, har de begge to sandsynligvis stået i udkanten af Hovedgård by, omtrent hvor Brugsen og Skolen nu ligger; for dèr var der tidligere en bæk, som dannede vildtbaneskellet; den er nu rørlagt. Vildtbanestenene har stået på hver sin side af vejen og signaleret, at nu kom man ind i kongens jagtdomæne. De er indtegnet på et kort fra 1752.

Det er da et held, de blev genbrugt, ellers var de bare blevet slået i skærver.

Kilde: Vejle Amts Årbog 1979, udgivet af Vejle amts historiske samfund, Et  særpræget stenpar ved Gl. Århus landevej skrevet af Svend Nørregaard Hansen. 
Østjysk Hjemstavn 1981, 1982 og 1983, udgivet af Østjysk Hjemstavnsforening, Skanderborg Vildtbane I, II, III  v/ samme
Kortets Historie i Vejle Amt, udgivet af Vejle Amts historiske samfund, okt. 1993,v/ Bjørn Westerbeek Dahl
Personlig oplysning fra Peder Pedersen, Egebjerg.

Comments