Tvingstrup Brugsforening

Tvingstrup Brugsforening

v/ Berit Jeppesen

Tvingstrup brugsforening langede de første varer over disken den 24. oktober 1899 i  en tidligere vognmandsforretning ved siden af mejeriet.
Det var fremsynede mænd, der sørgede for, at medlemmerne fik gode varer til den billigste pris. Det var kvinderne, der gik i brugsen og handlede, mens det var mændene, der sad i bestyrelsen, gik til møder og generalforsamlinger og bestemte indkøb og priser. 

Rejsegilde på den nye brugs, 1958
1. række: værkfører Hansen, gårdejer Karl Sofus Jacobsen, gårdejer Frits Jensen, gårdejer Søren Nielsen og hans kone Helga, Svend Murer,
2. række: tømrer Henrik Langballe, 4 ukendte, Hans Murer m. mørk kasket, Svend Andersen (murerarbejdsmand)
3. række: Niels Chr. (fra Nebel), Hans Jørgensen (tømrerlærling), 1 ukendt, Orla Rasmussen (murerarbejdsmand), Ejnar Nielsen (murerarbejdsmand), Aksel Pedersen (Hovedgård)


I 1928 inviteres damerne for første gang med til generalforsamlingen - naturligvis uden at have stemmeret. 
I 1930 vover man at henlægge generalforsamlingen til en lørdag med fælles kaffebord og “en lille svingom” (her var kvinderne jo en uomtvistelig nødvendighed!) 
I 1934 blev der budt på et pænt dækket kaffebord og en cigar, mens damerne senere hen på aftenen fik en sodavand og et æble. 
Men man skal helt frem til 1960, før den første kvinde vælges ind i bestyrelsen: Elisabeth Ankjær!

Men mændenes arbejde skal nu ikke forklejnes; tiden var jo ikke til kvindesag og ligestilling endnu.

Af formænd gennem de første 50 år var tømrer R.P Andersen, snedker J. Laursen, møller Anders Pedersen, lærer Reinholt, gdr Jens Hansen og førstelærer Richard Frederiksen. Det var dygtige folk, der varetog det “borgerlige ombud” på bedste vis.
I 1951 blev gdr. Søren Nielsen, Springkildegård, valgt til formand.

Hans indsats består først og fremmest i, at han indså, at der ikke var plads til en tiltrængt udvidelse af  brugsen på pladsen, hvor den lå med ryggen op til banen; og med lidt snilde og taktik fik han  bestyrelse og generalforsamling til at godkende køb af en grund på Serridslevvej, hvor der i 1957/58 blev bygget en ny, stor, fremtidssikret butik, troede man.

Flyttelæs på vej til den nye brugs.
Det er Ove Kristensens første lastbil


Meget væsentligt er det også, hvem der varetager den daglige drift i brugsen. Og da har brugsen i Tvingstrup været benådet med 2 -to- uddelerpar gennem de sidste 67 år, der samvittighedsfuldt har bestyret brugsen på bedste måde:
  
     Erna og Marinus Hansen fra 1933 til 1976 og
     Gerda og Erik Korgaard  fra 1976 til foreløbig 2001

                                   Kilde: Jubilæumsskrift til Tvingstrup Brugsforenings 100års jubilæum 1999.

- sådan skrev Berit i 2001. Og der er unægtelig sket noget siden! Man kan kalde det udviklingen, hvor det burde hedde afviklingen. Berit lagde selv et stort arbejde som formand i en lang årrække efter Søren Nielsen; det skal også lige nævnes.    

Comments