Tagmigham

Tagmigham

v/ Thøger Jeppesen 

Vi er tæt ved grænsen mellem Ørridslev sogn og Nebel sogn, hvor bækken dannede skel mellem Gedved og Horsens kommune på den Gamle Aarhusvej. Overfor det tidligere Tvingstrup Andelsmejeri. Dér er der et stednavn på gamle kort, der bliver stavet forskelligt, “Tameham” og “Tamigham”. 

Det kædes altid sammen med et par stednavne lidt syd for sogneskellet, “Såduham” eller “Sodoham”, og “Fikduham” eller ”Fekduham”.

De navne figurerer allerede på en kortskitse fra 1795 udarbejdet af Herredsfoged Carøe. Når herredsfogeden bruger dem uden forklaring i 1795 som helt selvfølgelige stedsbetegnelser, må de simpelthen have været kendt af alle på egnen og have været brugt i daglig tale.

Herredsfogeden synes endog at have regnet med, at amtmanden og øvrigheden har vidst, hvor de lå uden at behøve nærmere forklaring.

Sagnet vil vide, at nogle grumme røvere stjal fra de vejfarende, kidnappede skønjomfruer, spændte snore over vejen, så de kunne høre, når der kom ”ofre” forbi. Man har sågar stedfæstet røver­kulen, hvor et lille barn er blevet set inde, og nogle har set et lys brænde derinde. Det er ganske vist.

Ifølge den lokale tradition sidder røveren i røverhulen og venter på, at klokken skal ringe, fordi der bliver trådt på de udspændte tråde. Han siger da ”tag mig ham”, og de andre røvere sætter  offeret (der kommer fra nord) til det næste hus mod Serridslev bindingsværkshuset på venstre hånd, Serridslevvej 66, hvor de spørger beboeren ”så du ham?” De gør dernæst kål på ham ved det næste hus, ”fik du ham”, Serridslevvej 45.

Spørgsmålet er så, hvad der ligger til grund for de særprægede stednavne. Herom ved vi intet

Ofrene blev efter udplyndring smidt i mosen, som omfartsvejen nu fører hen over; mosen hed da også Profitmosen!

Andre tror, de kan affærdige historien med, at sådanne vandrehistorier findes der så mange af overalt i landet, men det er vel ikke bare en vandrehistorie, når de her kædes sammen med de særprægede stednavne

En vandrehistorie skal også have et udspring et sted, så hvorfor ikke i Tvingstrup

Vi har mange gode argumenter, for Svend Murer har som barn fisket menneskekranier i profitmosen, som lå dér, hvor omfartsvejen nu skærer igennem Jordkildeskoven. Og i 1880’erne måtte Peter Kristian Iver Jensen opgive at grave tørv i Profitmosen på grund af de mange menneskeknogler. Så det - - -


Kilde : Svend Nørregaard Hansen, “-herfra til andre steder”.
            I.A.Gejlager, “Nord om Horsens Fjord”.
            Carøes kortskitse, se udsnittet

Comments