Kirkestien

Kirkestien

v/ Thøger Jeppesen

Eigil Holm skriver i sin bog ”Horsensegnen, Atlas Natur Miljø Historie Erhverv” (udgivet på Eigil Holms Forlag år 2000):

“Mennesker laver stier, og dyr laver veksler for at komme uhindret frem. Ofte bruger de hinandens stier. Sådan har det været fra de ældste tider, og det fortsatte, sålænge benene var det vigtigste transportmiddel, det vil sige til perioden mellem 1920 og 1960, hvor cyklen blev almindelig. Først i løbet af 1960’erne blev personbilen almindelig.
Vi må forestille os, at landskabet i fortiden var gennemkrydset af stier, dannet af fodgængere. Stierne gik så vidt muligt den lige vej mellem to steder, f.eks. mellem en kirke og en landsby uden kirke. Da stierne ikke var vejbygninger, gik de så vidt muligt udenom fugtige steder, og de krydsede åer i vadesteder, hvor man ofte har stabiliseret bunden med sten siden oldtiden. Ifølge Christian d. Femtes Danske Lov af 1683 måtte stier ikke nedlægges, hvis de havde været brugt i 20 år. Den gælder endnu.”

Således var der også en kirkesti imellem Tvingstrup by og Ørridslev Kirke; Tvingstrup ligger i Ørridslev sogn. På gamle kort er kirkestien optegnet, men der er ikke meget tilbage af stien, kun hvor den er indgået som en del af nutidens vejnet. 

Da jernbanen kom i 1868, skar den brutalt igennem landskabet, delte markerne, afbrød veje og stier. Men der var så meget respekt for vores kirkesti, så der blev oprettet en bevogtet jernbaneoverskæring med ledvogter, ledvogterhus og bomme, der skulle passe på alle dem, der gik på stien. Det var ved  Kirkehøjgård, (Kirkehøjvej nr 13). Herfra gik stien sydpå over markerne ned mod Åesvejen og den gamle bondelandsby.Da jernbanen blev dobbeltsporet i 1926 blev også denne vejoverføring med ledvogter og ledvogterhus nedlagt, men der blev trods alt bygget en gangbro til erstatning; den blev dog sløjfet i 1985 vistnok p.gr.a. den kommende elektrificering. At de kunne nænne det!  - Elektrificeringen kom jo alligevel ikke.

Der findes i Tvingstrup stadig tre stumper af kirkestien:
gaden Tvingstrup Kirkestit, der går fra  Torvevej til Åesvej,
sidevejen til  Åesvej, forbi  Åesvej nr 11a, 11b og 11c, samt
den del af Kirkehøjvej, der løber fra banen til Gl. Århusvej, altså vest for banen forbi Kirkehøjgård.

Men kirkestien herfra op mod Ørridslev Kirke findes ikke mere; den er forsvundet indenfor det sidste par menneskealdre, overpløjet, på trods af Christian d. Femtes Danske Lov; den kan på visse årstider anes i marken som en gruset og stenet stribe med mindre god trivsel for kornet, når man ved, den skal være der. Men i kirkediget omkring Ørridslev Kirke i det sydvestre hjørne findes stadig en låge, hvor kirkestien endte! 

Kulturmiljørådet i Vejle Amt er ved at registrere tilbageværende stumper af kirkestierne. Det har vi hjulpet lidt med. 


Johanne Bothilde Thomasen står på trappen op til Kirkestibroen, hvor den udgår fra Kirkehøjvej i Tvingstrup udfor "Ankærs gård", Kirkehøjvej 13. 
Johanne Bothilde Thomasen har givet os billedet; hun er datter af Edvard Jensen (f. 1872, d. 1944); han var bror til Peder Kristian Iver Jensen, Stationsgården, (f. 1857, d. 1939). De var begge sønner af Iver Jensen og Edel Marie Pedersdatter; hun var datter af Peder Kristensen, Pedersminde, der gik hjem fra Boulogneskoven efter at have været udstationeret som soldat i den "fredsbevarende styrke" efter Napoleons fald i 1814, se Soldat i den fredsbevarende styrke.

Broen er anlagt som beskrevet i "Forhandlingsprotokollen fra Berigtigelses- og Expropriationskommissionen" d. 18. august, 1922 således: "Paa Foranledning af de Sognedelegerede tilvejebringes der paa Banens højre Side en 1,5 m bred Gangsti fra den nuværende Byvej til Forbindelse med dennes Forlægning, hvorhos der ligeledes i Henhold til et derom af de Sognedelegerede fremsat Ønske tilvejebringes en 1,6 m Gangbro over Banen ved den nelagte Overkørsel. Kommunen overtager den fremtidige Vedligeholdelse af fornævnte Gangsti samt Renholdelse af Gangbroen." (Sikken et sprog! "Den nuværende Byvej" er kirkestien; den forlægger man lidt mod nord og forbinder altså gangbroen og kirkestien med en lille gangsti.)

Comments