Julegløgg med bødeforlæg

Julegløgg med bødeforlæg

v/ Thøger Jeppesen

Tvingstrup Borgerforening har en tradition med at invitere Hovedgård Blæserne til at give koncert i Tvingstrup Forsamlingshus på musikernes sidste øvedag inden jul. Det har man gjort siden 1983. Så spilles de slagnumre, de er suveræne i, og der sluttes med en mere julepræget afdeling.

Derefter serveres julegløgg, æbleskiver og kaffe, og der bliver sunget fællessange og julesalmer. Alle hygger sig ved dette lødige arrangement.

Således også i december 1990. Der blev annonceret i Østjysk Avis:  Alle er velkomne. Fri entre. - Der serveres kaffe og julegløgg m.v. til billige priser. - Aftenen gik som altid fint, der kom så mange, at bestyrelsen var nødt til at spæde gløggen med vand; det gjorde dog ikke så meget, for der var godt med gløgg-essens i, foruden den billige rødvin fra Brugsen. Det skulle blive et væsentligt argument senere.


Men KODA, der våger over komponisters rettigheder, læser også aviser, selv Østjysk Avis. KODA sendte en forespørgsel i januar 91 til Borgerforeningen, idet de samtidig orienterede Politiet om, at der havde været et sådant arrangement i Tvingstrup d. 13/12 90, hvor der forresten var blevet serveret stærke drikke! (Hvorfor var de så nævenyttige?) KODA spurgte  om navnene på de danske komponister, der var spillet værker af, og som var yngre end 100 år eller sligt. Borgerforeningen svarede beredvilligt, at samtlige komponister havde været døde i over 150 år.

Nu havde bevillingspolitiet fået færten af noget. Der kom et bødeforlæg på 1000 kr. Der skulle have været søgt om lejlighedsbevilling til udskænkning af stærke drikke til kr. 500; undladelse heraf kostede det dobbelte i bøde!

Berit Jeppesen, der i bødeforlægget som formand var nævnt med personnummer, fødested osv, sendte bødeforlægget tilbage med beskeden, at det havde foreningen ikke råd til at betale, og som Horsens Folkeblad (HF) refererede, med det aktuelle verdensdrama i tankerne spurgte hun, om det nu ikke er at skyde gråspurve med husseinske Scud-missiler? Det var dengang med operation Ørkenstorm.

Den slugte politiet selvfølgelig ikke. “Sådan er reglerne”, som politiet sagde til HF, som garnerede artiklen med nedenstående tegning af Julius, senere fulgt op af den om Pastoren, der havde glemt at søge bevilling til dagens altergang.

Så måtte sagen gå sin gang. På generalforsamlingen i april 91 var der fuld opbakning til bestyrelsen, som måtte se i øjnene, at de skulle ind at ruske, når der ikke var penge til at betale med. H.F. skriver, at der bør vælges godt med suppleanter på morgendagens generalforsamling, når der bliver mandefald i bestyrelsen p.gr.a. hæftestraffen!

Der var også tanker om at holde en støttefest, skriver HF - men så skal vi nok huske at søge bevilling, så vi kan få andet end alkoholfri gløgg i glassene, lyder det bittert fra Berit Jeppesen.

Så kommer anklageskriftet fra politikreds 38 Horsens som er en ægte voldsmand værdigt. Der var rigtig lagt i kakkelovnen, da sagen kom for retten i midten af august. Bestyrelsen med diverse ægtefæller var der. Hovedgård Blæsernes dirigent Kaj var der med sin kone Åse, så da vi alle myldrede ind, efter at den forudgående forbryder var ført ud, blev dommeren helt forskrækket. Hvem alle de mennesker var? Ja, de fleste var da bestyrelse i Borgerforeningen. Nå nå, - men så må jeg nok bede Dem vente udenfor, så vi kun beholder Berit Jeppesen, for det kunne jo være nødvendigt at afhøre andre fra bestyrelsen. Så bestyrelsen blev sendt ud, og kun vi almindeligt dødelige som jeg fik adgang.

Da det var konstateret, hvem Berit var, og at hun skulle sige sandheden og kun sandheden, blev sagen forelagt af en politimand fra bevillingspolitiet. Det var overtrædelse af restaurationlovens §2 og §11 jfr. §32 og politivedtægtens §48 jfr. §59. - Det lød i sig selv frygtindgydende, om fru Jeppesen havde noget at tilføje? Det skulle dommeren aldrig have sagt. HF skriver: Berit Jeppesen fastholdt i retten i går, at julegløggen, der normalt har en styrke på 5,5%, var fortyndet ned til en styrke på under 2,4%  p.gr.a. den store publikumstilstrømning. Så det kunne ikke kaldes en stærk drik.

Hun anførte blandt  andet også, at det kun var en fattig forening, at alt arbejde blev gjort af en håndfuld ulønnede frivillige, at der slet ikke var tale om noget kommercielt etc  etc. Dommeren kunne slet ikke komme til at stille uddybende spørgsmål, og der var da heller ikke mere at spørge om efter den svada. Dommeren ville gerne slutte seancen, så mens Berit nødtvungent rejste sig fra anklagebænken under afsyngelsen af sine sidste forsvarsværker, måtte dommeren sige, at han troede, han havde forstået det!

Der blev afsagt dom d. 21.august 1991: - - - Ved at have afholdt koncert, hvortil der var adgang for offentligheden uden politiets tilladelse og serveret kaffe, gløgg og æbleskiver uden næringsbrev og alkoholbevilling, findes tiltalte  skyldig i tiltalen.
Efter omstændighederne herunder at der kunne være ansøgt om lejlighedstilladelse efter restaurationslovens §22 stk.1, findes den tiltalte forskyldte straf dog at kunne bortfalde i medfør af straffelovens §84 stk.2  jfr. stk.1 nr.3.

THI KENDES FOR RET:
Den tiltalte Agnes Berit Jeppesen  forskyldte straf bortfalder.

Det er et regulært bødefrafald, hvor man undlader at straffe en forbryder, selvom vedkommende er skyldig. Ikke en frifindelse!

Det spillede nok også  ind, at det, der var ulovligt i dec. 90, blev lovliggjort i maj 91. Der var kommet en ny regering, som uden at tabe ansigt kunne ophæve en lov. Det drejede sig om nogle gebyrer, der ophævedes (bl.a. for at hugge hul i isen, når man skulle pilke torsk !).

Det var et held, at det offentlige betalte sagens omkostninger.Kilder : Borgerforeningens scrap-bøger og egen oplevelse.
Comments