Ingemann Foto

Fotograf Jens Ingemann

v/ Thøger Jeppesen

Tvingstrup havde en kort overgang sin egen fotograf med eget fotografisk atelier. Det var i 1920’erne.


Fotografen hed  Jens Ingemann Jensen, f. 1903. Han var søn af Søren Jensen og Katrine, f. Eskesen, som var Søren Jensens 2. kone og 30 år yngre end ham. De havde Springkildegård, som de solgte i 1906 til Niels Peter Nielsen (han var bedstefar til Lars Bojsen).

Søren Jensen ville flytte til Tvingstrup, og efter at de havde fjernet, hvad der var tilbage af en gammel tvillinggård, som var blevet udflyttet i 1866 til dens nuværende placering på Grønnedalen 1, Karlsminde, (matr nr 16 og 17), byggede han et nyt hus og kaldte det “Solbakken”, nuv. Tremhøjvej 17. Karl Murer byggede det i 1905, men det skulle jo være tørt, så Søren Jensens flyttede først ind i 1906! Da var Søren Jensen 65 år, Katrine 35 og Jens Ingemann 3 år.

Da Jens Ingemann blev gammel nok kom han i lære som fotograf i Horsens hos fotograf Gertha Grundtmann, Smedegade 12, derefter to mdr. på fagskole i Horsens, efterfulgt af to mdr. på Teknologisk Institut i København, suppleret med kursus hos fotograf Mathieu. Jens Ingemann var altså godt rustet uddannelsesmæssigt, var noget af en skønånd og kunstner på sit felt. Det kan ses af hans billeder. Han havde sans for belysningens indvirkning på det fototekniske resultat.

Han etablerede sig som fotograf i Tvingstrup i “Solbakken”. Han byggede nyt udhus i begyndelsen af 1920’erne med fotografisk atelier på 1.sal i udhuset. Der var venteværelse med trappe op til atelieret; det var forsynet med ovenlys fra et tag af råglas, der skrånede mod nord, så der kun kom indirekte lys ind. De ydre rammer var skam i orden.


Det var ikke ualmindeligt, at der kunne eksistere fotografer i de mindre byer. I Gedved var der også en fotograf (hvor der senere blev BG-bank efter skomager Stanley Estrup).

Men måske var det blevet for let med privatbiler og rutebiler at komme til Horsens og blive fotograferet, og der var også kommet disse Kehlet-fotografer, ”som slet ikke var faguddannede, men bare kunne køre med lave priser,” som datteren Tove Ingemann har fortalt.  Han etablerede sig i hvert fald i Vejle i 1927 og blev gift med Elna Mortensen fra Bleldgård i 1928.

Elnas forældre var Morten og Sørine Mortensen, hendes søskende var Sigfred. (Engmarksgården i Åes), Henry (der fik Bleldgård) og Sofie, (som flyttede med forældrene til Tvingstrup på deres gamle dage og ind i huset Hjørnebo på Fredensvej 13). Elna var uddannet som massøse, Sofie som talepædagog. Så der var sørget godt for dem!

Elna ville imidlertid ikke bo i Vejle; hun ville bo i Kolding, hvor Jens Ingemann så etablerede sig som fotograf, og hvor han døde i 1963. 

“Solbakken” blev tilsyneladende først solgt i 1932 til Elisius Hansen fra Egebjerg jævnfør en gammel panteobligation på et lån, der fulgte ejendommen og dens skiftende ejere, til det omsider blev indfriet i 1972 af den daværende ejer. (Det var 4%’s penge, så det havde ikke haft nogen hast! Dengang var 4% uhørt billigt.) 

Da Jens Ingemann flyttede fra sit Tvingstrup-atelier begyndte forfaldet, for ingen senere ejere holdt udhuset istand. Råglasruderne sprang og blev ikke repareret; regnen fossede ind, og huset forfaldt mere og mere og var at regne som en ruin i 1958, hvor det ved salget dengang blev betragtet som et absolut minus ved ejendommen. Atelierbygningen blev revet ned i 1962 for at give plads til et nyt byggeri. Der findes en smalfilm om nedrivningen.)

Huset var blevet købt af Berit og Thøger Jeppesen i 1958, da sidstnævnte etablerede sig som dyrlæge. Herfra praktiserede han (jeg) til 1972.

Huset ejes nu af Poul Erik og Viola Nielsen. Poul Erik har sat et reklameskilt op i forhaven for sin malerforretning, og det ligner meget fotografens reklame for sin forretning for 90 år siden.

Kilde: Personlig meddelelse fra Jens Ingemanns datter Tove Ingemann, som også har udlånt billedmaterialet.

Comments