Da toget standsede i Tvingstrup

 Da toget standsede i Tvingstrup

mellem 1871  og 1971!

v/Thøger Jeppesen 

 

Allerede i 1868 kørte toget gennem Tvingstrup, men det standsede ikke!

Den 3. oktober 1868 indviede man jernbanestrækningen Aarhus-Horsens med stor festi­vitas. Kongen var inviteret, men havde meldt afbud. Men et stort selskab af honoratiores - ca. 150 festklædte mennesker - deltog i indvielsesfesterne, som foregik i Aarhus, Skander­borg og Horsens.

 

Festtoget afgik fra Aarhus kl. 11 formiddag og returnerede til Aarhus ved midnat.

Næste dag begyndte den regelmæssige togtrafik for alvor mellem Fredericia og Randers.

Udover de store byer standsede toget kun i Hørning og Hovedgård.

 

Det passede ikke beboerne i Tvingstrup.

Så allerede i 1869 ansøgte en gruppe borgere fra Tvingstrup (Ørridslev kommunes største by) flere gange ministeriet om en holdeplads i byen.

Allerede i 1870 bevilgedes der 1.050 Rigsdaler. til Tvingstrup Holdeplads samt 190 Rigs­da­ler til inventarium.

Holdepladsen blev opført i 1871.

 

Holdepladsen kom til at ligge, hvor jernbanen krydsede den gamle vej gennem Tvingstrup; vejen gik i lige linje fra Åesvej-Blindgade-Freesiavej over i landevejen mod Serridslev. Her var en bevogtet jernbane­overskæring, et såkaldt baneled. (Ledvogterboligen ligger der endnu). Ledvogteren sørgede for at sælge billetter og lukke bommene, når et tog skulle passere. En træbygning blev opført til formålet og fungerede, indtil Tvingstrup Holdeplads i 1888 blev ophøjet til station, og en rigtig stationsbygning blev opført.

Denne bygning, “Den gamle Station”, var i funktion fra 1888 til 1927, hvorefter den funge­rede som udlejningsejendom og funktionærbolig til 1974, da den blev nedrevet. Den lå i krattet i svinget på Freesiavej

 

I perioden 1926-27 fuldførte man etableringen af et dobbeltspor mellem Fredericia og Århus. Der anlagdes en viadukt under jernbanen, de gamle bevogtede jernbaneoverkørsler blev overflødige, og en ny station måtte bygges på den nuværende Kirkehøjvej.

Den blev taget i brug i 1927 og fungerede som Tvingstrup Station fra 1927 til 1971, da den blev nedlagt.

 

Den ligger der endnu, ensom og forsømt, her i 2013, den ejes af Banestyrelsen. Den pynter ikke.

 

Kilder: “Danmarks Jernbaner” Ill. Hist. Håndbog I-II (1933)  “Forsvundne Stationer” bane bøger (1994) 

Kaj Klostergaard:” Skanderborg Jernbanestation”,  Silkeborg Bogtrykkeri (uden årstal)

Comments