Andelsmejeriet i Tvingstrup

Andelsmejeriet i Tvingstrup
1884 - 1969

v/ Berit Jeppesen


I slutningen af 1800-tallet oprettedes der andelsmejerier overalt i Danmark. Det første i Hjedding nær Ølgod i 1882.
Allerede i 1884 samledes en flok bønder i Tvingstrup for at oprette et lignende her. De dannede en forening, lavede vedtægter, valgte en bestyrelse og grundlagde et af de første mejerier her på egnen. Fremsynede mænd var de, der hurtigt havde forstået principperne i andelsideen:

Hvert medlem indbetalte et bestemt beløb pr. ko og fik udbytte i forhold til sin indvejede mælkemængde. Man var solidarisk ansvarlig for eventuel gæld; og alle havde uanset økonomisk formåen én stemme på generalforsamlingen, eksempelvis ved valg af bestyrelse samt ved andre væsentlige beslutninger. Bestyrelsen valgte en mejeribestyrer til at varetage den daglige drift, samt en formand i egen kreds og en kasserer uden for bestyrelsen.

7. oktober 1884 indvejede mejeriet sin første mælkemængde.

I 1930 er der en beskrivelse af mejeriet i “Dansk Mejeristat”: Der er 141 leverandører med 1466 køer. Der indvejedes 4.70 mill. kg mælk og produceredes 6000 kg ost og 202.000 kg smør

I 1963 er der ifølge “Dansk Mejeribrug” bd.II : 
132 leverandører, der leverer 5.150.000 kg mælk. Og man er nu gået over til at satse særligt på produktion af osten Havarti..

Ombygning, udvidelser og nybygning.
De skiftende bestyrelser har i årenes løb udvidet og bygget om adskillige gange, og i 1953/54  opførte man en helt ny mejeribygning med plads til en stærkt stigende osteproduktion. Imidlertid løb udviklingen hurtigere endnu, og  sammenlægninger  blev nødvendige nyskabelser i kampen for at opretholde en rimelig økonomi med et fornuftigt afkast til andelshaverne.

Fusioner og lukning.
I 1961 oprettedes Mejeriselskabet Freesia som en sammenslutning af Gangsted, Egedal og Tvingstrup mejerier.
I 1963 flyttedes produktionen til Gangsted mejeri, mens mejeriselskabet  Freesia´s kontor forblev i Tvingstrup indtil 1969, da mejeriet blev endeligt og for altid lukket. – Så det fine nybyggede mejeri fik kun en levetid på 9 år. Det havde ingen kunnet forudse.

I 1979 blev “Freesia” opslugt af MD Foods, der hen mod årtusindskiftet opslugtes af Arla Foods.

Mejeribestyrere gennem 85 år var
fra 1884 til 1900: Niels Christensen, Peter Jessen og Laurids Knudsen.
1900 - 21 Peder Pedersen
1921 - 43 Johannes Bønløkke  Adamsen
1943 - 69 Sønderskov Rasmussen

Af mange skiftende formænd kan nævnes:
Formand  1912 - 37 gdr. Niels Jørgen Hansen, Fruens Have 
Formand  1952 - 61 propr.H.A. Friis, Lillerup
                                 
Kasserere var gennem 61 år to kendte Tvingstrupborgere:
1900 - 35 gdr. Peder Kristian Iver Jensen, Stationsgården
og 1935 - 61 gdr. Karl Sofus Jacobsen, Karlsminde

Der er en pudsig tildragelse ved kasserervalget i 1935, da Peder Kristian Iver Jensen gik af.
Bestyrelsen havde besluttet at foreslå mejeribestyrer Adamsen valgt til posten på generalforsamlingen til en hyre på kr. 200,00 pr år. Kassereren måtte jo ikke sidde i bestyrelsen.

Men det forslag syntes andelshaverne ikke om. Sad mejeribestyreren monstro for nær bestyrelsen? De valgte i hvert fald  i stedet en udefra kommende, nemlig Karl Sofus Jacobsen, ”Karlsminde” til en hyre på kr. 400,00 pr år.  Hvorpå han blev siddende i 26 år! Så det var rigtigt set.

Kilde: Tvingstrup Lokalhistorisk Kalender September 2001
Comments